Állandó szereplők

 • Karakter: Walter O’Brien, a Skorpió csapat vezetője és alapítója

           Szerepében: Elyes Gabel

Walter egy igazi zseni a maga 197-es intelligenciahányadosával, és gyermekként ennek valamennyi hátrányával szembe kellett nézne. Az írországi Dublinból Gallo ügynök hozta át az Egyesült Államokba azt követően, hogy a 11 éves Walter feltörte a NASA számítógépes rendszerét egy poszterért a szobája falára. 5 év közös munka után azonban Walter megszakította a kapcsolatot Gallo ügynökkel, miután egy általa írt szoftvert segélycsomagok célba juttatása helyett egy bagdadi bombázásnál használták fel, melynek során több mint 2000 ember meghalt. Walter árulásnak tekintette, hogy Gallo elhallgatta az igazságot előle a szoftver felhasználásának valódi céljáról, ezért nem állt vele szóba 16 éven keresztül.

A sorozat kezdetekor 32 éves, egy garázsban él, melynek felső szintje a lakása, alsó szintje pedig a Skorpió csapat munkahelye, ahol napközben dolgoznak, két megbízás között pedig mindenki a saját érdeklődésébe illő tudományos, technikai fejlesztésekkel foglalkozik. Tudományos ismereteit saját szokásaira is kiterjeszti, kedvenc étele a pácolt hal, annak kedvező élettani hatásai miatt. Nem kedveli a sportokat, ennek ellenére jó fizikai kondícióban képes helyt állni az akciók során.

Kedveli a játékokat, a Rubik kockát vakon is képes kirakni, a Proton Arnold játékgépen felállított elsőségétől pedig csak egyszer fosztja meg valaki, de gyorsan visszavág és visszaszerzi pozícióját.

Walter személyisége összetett: hideg racionalitása és olykor nyers érzéketlensége mögött ott van egy másik, egy érzékeny személyiség, ám ő nem ismeri el az érzelmeket és mindent megtesz azért, hogy visszafojtsa magában azokat.

Az elmélyedt gondolkodás világa számára egy ideális környezet, ezért képes arra, hogy a külvilág kiiktatásával, akár önmagára is veszélyes módon, kizárólag az adott feltevésre és annak levezetésére koncentráljon.

Tudása és képességei miatt néha istenkomplexusba átmenő nagy önbizalom, gyakran nagyfokú egoizmus jellemző rá, amely konfliktusok forrását jelenti a külvilággal szemben, de még a csapaton belül is. Egocentrikus magatartása kiegészül szakmai hiúsággal, fensőbbségi komplexussal és túlzott büszkeséggel, amely jelentősen befolyásolja a kompromisszumkészségét.

Biztonságot jelent számára, amikor minden folyamatot a kontrollja alatt tart, és mindig törekszik elérni ezt, ennek hiányában azonban bizonytalanabbá válik.

A sorozat indulásakor megismert Walter kizárólag a tényeket tartja értékkel rendelkező és értékelhető dolgoknak, az érzelmeket tagadással próbálja kiiktatni az életéből. Alacsony érzelmi intelligenciával magyarázza ezt a magatartást, ám ez inkább a szocializáció, a jelzések és visszajelzések ismeretének hiányából fakad. Komoly problémái vannak a viselkedési szokásokkal, ráadásul hajlamos nyersen reagálni másokat érzékenyen érintő helyzetre. A történet alakulásával egyre több gesztust tesz magáévá, és a kommunikáció során jobban figyelembe veszi mások reakcióit, ebben főleg Paige segít neki.

Ám a negatív tulajdonságok mellett jóval nagyobb súllyal esik latba nagyfokú felelősségérzete és az általa kijelölt célt – a „Nagyobb Jót” – szolgáló küldetéstudata. Célorientált, saját magát sem kímélve próbál eleget tenni a kötelességének és mások elvárásainak. A munka során képes annyira a célra koncentrálni, hogy agya kiiktatja a félelmet és így gyakran jellemző rá a túlzott vakmerőség.  Ehhez kapcsolódik egyik szenvedélye, az autóversenyzés is, bár a történet kezdetekor ennek anyagi háttere még hiányzik.

A csapatról gondoskodni akar, felelősnek érzi magát a többiek sorsáért is, de ugyanakkor az idegenekkel is törődik, nem képes elmenni olyan probléma mellett, amely megoldhatónak tűnik a számára. A törvényt tiszteli, ha munkája során át kell lépnie azt, az mindig a „nagyobb jó” érdekében történik, saját maga érdekében nem tenné meg. Tisztességes és bármi áron betartja másoknak tett ígéreteit.

Magánemberként gátlásoktól és belső félelmektől szenved, eleinte nem hiszi el magáról, hogy képes lenne „normális” ember módjára élni és valóban megélni a különféle érzéseket.

Ám mivel rendkívül erős akaratú, a változás szándéka felülírja eddigi hozzáállását az érzelmekhez, így valóban egyre emberibbé tud válni.

Az epizódok során sorra előjönnek az addig elfedett vagy fel sem ismert érzései, és láthatóvá válik egy jószándékú és érzelmekkel teli ember, aki keresi saját magát és a helyét a világban.

Családjából kizárólag a nővérével tart fenn kapcsolatot, akinek súlyos betegsége (szklerózis multiplex) miatt folyamatos kórházi ápolásra van szüksége, amit Walter finanszíroz. Vele bensőséges a kapcsolata, hetente látogatja a kórházban és kutatásba kezd, hogy meggyógyíthassa őt. Mivel tisztában van vele, hogy ha nem talál gyógymódot, nővérét egészen biztosan elveszíti, az idő előre haladtával egyre inkább szembe kell néznie ezzel a nyomasztó érzéssel.

Apjával, anyjával és a többi testvérével nincs szoros kapcsolata, 15 éve velük sem találkozott, de különbözősége miatt már gyermekként sem igazán értették meg otthon. Annak idején ebben a helyzetben tűnt fel Cabe, ami igazi változást jelentett a különös kisfiú számára és a bagdadi ügy kirobbanásáig ő jelentette a számára a valódi apafigurát. A mostani újrakezdéssel esélyt kaptak mindketten, hogy helyreállítsák ezt a kapcsolatot.

A sorozat elején Walter egy lánnyal szakít éppen, és az eltelt néhány percből nem úgy tűnik, hogy valódi, mély kapcsolatban lettek volna, ahogy korábban sem volt képes tartós kapcsolatot kialakítani.

A csapatba és Walter életébe belépő Paige azonban igazán megérinti őt, de gátlásos, szinte szégyenlős magatartása, a munka iránti elkötelezettsége és a benne élő tévhit a magánélet és a munka összeegyeztethetetlenségéről, lassítja és gátolja érzelmei kifejezését.  Kettőjük kapcsolatának alakulása az egyes epizódok és az egész történet szerves részét képezi.

Walter kiváló megfigyelőképességgel, gyorsan és minden apró részletre kiterjedően képes átlátni az adott helyzetet és ebből szinte azonnal levonja a következtetéseit, melyekből meg tudja tervezni következő lépést. Saját képességei mellé különféle tudományokból nagy mennyiségű tudásra tett szert, így akár matematikai, fizikai, kémiai, biológiai megoldásokat is fel tud használni az akciók során. Egyedi szoftvereket tervez, melyek biztonsági rendszereknél, de akár médiában is használhatóak, nővére betegsége miatt egy rakéta átépítésébe és még biológiai kutatásba is kezd.

A történet alakulása nagymértékben összefügg Walter személyiségének változásával, mivel Cabe felbukkanását követően nemcsak a munkában és a csapat működésében akar változtatásokat, hanem arról is dönt, hogy ő maga is megpróbál emberibbé válni.

A csapat egyes tagjaival eltérő viszonyban van, ezek a kapcsolatok adják az alapját a munkájuknak, személyes kötődésük mögött kivétel nélkül az áll, hogy Walter egykor „magához vette” ezeket a szerencsétlen sorsú, de kiváló képességű fiatalokat, akik pontosan tudják, hogy a teljes lecsúszástól mentette meg őket és értékelik ezt a jó szándékot.

       Walter és a csapat kapcsolatai:

Toby: A hasonlóan nagy egóval bíró Tobyval rivalizálnak, és ez Toby részéről gyakran ellenkezésbe megy át, mivel nehezen fogadja el Walter vezető szerepét. Walter tisztában van Toby fantasztikus képességeivel, így teljes mértékben elfogadja Toby véleményét és meglátásait, ezzel teret adva Tobynak tudása érvényesítésére. Toby kíméletlen őszinteséggel tudja szembesíteni a hibáival, amellyel sokat segít neki és egyúttal törődést is jelent a számára.

Walter tisztában van Toby szerencsejátékos múltjával, rejtett félelme, hogy Toby visszatér korábbi zűrös életéhez, ami konfliktusforrást jelent közöttük. Walter egyenesen Las Vegasból mentette ki Tobyt évekkel ezelőtt, ahol már a rosszfiúk kezdték el üldözni a fiút, aki elnyerte a pénzüket. Walter a legjobbkor lépett közbe és ennek emléke hozzájárul ahhoz, hogy minden konfliktusuk mellett lojálisak egymáshoz és baráti viszonyban tudtak maradni.

Happy: Tüskés természete ellenére mindig mellette állt, a munka során Walter egyértelműen őt tudja a legjobban terhelni, és a legtöbb esetben vele valósítja meg az adott megoldás technikai feltételeit. Happy néhány évvel ezelőtt megmentette teljes fizikai leépüléstől, amikor egy hozzá hasonló zsenivel teljesen elmerült az elméleti gondolkodásban és gyakorlatilag kizárta magát a külvilágból. A lány zárkózottsága ellenére szükség esetén észhez téríti, és Walter pontosan tudja, hogy minden körülmények között számíthat rá, ahogy Happy is őrá.

Sylvester: A csapat legfiatalabb, legérzékenyebb és Walter után a legokosabb tagja, akit Walter szinte a testvéreként kezel. Tisztában van a fiú félelmeivel és toleráns velük szemben, Sylvester viszont kétségek és vita nélkül elfogadja Waltert vezetőként. Walter az öngyilkosságtól mentette meg a teljesen reménytelen helyzetben levő fiút, aki egy apró bankrablást követett el és Walter biztonságtechnikai szakemberként egy hotelszobában bukkant rá. Walter maga mellé vette, és Sylvester azóta egyértelműen a gondoskodó idősebb testvért látja benne.

Cabe: Cabe Gallo apafigurát jelentett Walter számára a múltban, és felbukkanását követően ez az érzés fokozatosan visszatér. Mivel saját családjával (Meganen kívül) 15 éve nincs élő kapcsolata, édesapjával pedig sosem találták meg a közös hangot, Cabe ennek az űrnek egy részét pótolni tudja a számára.

A gyermek Walternek a sok év meg nem értettség után mindennél többet ért Cabe támogatása, bízott benne és kötődött hozzá, ezért jelentett nagy megrázkódtatást a számára a bagdadi ügy. Ám hiába szakadt meg a kapcsolat közöttük Cabe a háttérből figyelemmel kísérte a sorsát, így mindent tudott Walter és csapatának dolgairól, amikor 2014. szeptember 22-én bekopogott a garázs ajtaján.

Az új kezdet jó esélyt ad Walternek, hogy ismét „apát” tudjon maga mellett, bár a bagdadi ügy sokáig árnyként borul rájuk. Cabe bízik benne, de Walter kezdetben bizalmatlan, melytől csak fokozatosan tud megszabadulni. Miután egy nagy megrázkódtatást követően letisztázzák a múltat, még erősebbé válik kötődésük egymáshoz.

Paige: a talpraesett pincérnő már az első találkozáskor felkelti a figyelmét, és az első akciót követően Walternek nincsenek kétségei abban, hogy őt is fel kell vennie a csapatba, mert szükségük van egy gondoskodó, de a világot és őket is megértő „nevelőnőre”. Az első pillanattól kezdve nyilvánvaló, hogy vonzódik Paige-hez, minden gesztusa, megnyilvánulása erre utal.

Mivel Walter úgy gondolja, hogy a magánélet és a munka keveredése gondot okozhat, ennek megfelelően megpróbálja elfojtani Paige iránti érzéseit és ugyanezt várja el Paige-től is. Az érzelmei azonban minden igyekezete ellenére egyre jobban mélyülnek Paige iránt, és külső tényező megjelenése szükséges ahhoz, hogy ennek tudatára ébredjen és vállalja azokat. A környezete azonban mindvégig tisztában van azzal, hogy mit érez valójában, Toby szembesíti is ezzel, sőt még Happy is segíteni próbál neki.

Ralph: Paige kisfia, akire ugyanakkor figyel fel, amikor Paige-dzsel is először találkozik. A magányosnak tűnő gyerek azonnal felébreszti benne a védelmező ösztönt, amely tovább erősödik benne, amikor bebizonyosodik, hogy Ralph is „közülük való”, tehát zseni. Saját keserű gyermekkori tapasztalatai alapján tudja, hogy a „normális világ” nem képes megadni Ralphnak azt a tanítást, amelyre valójában szüksége van, így felvállalja a kisfiú mentorálását. Ralph az első pillanattól ragaszkodik hozzá, és kapcsolatuk lassanként közelít az apa-fiú kapcsolathoz, a kiteljesedéséhez azonban hármuknak kellene családdá fejlődniük. Ralph felnéz Walterre, aki szeretettel és törődéssel fordul a kisfiú felé, Ralph pedig segíteni tud neki és az is nyilvánvalóvá válik, hogy képességei talán még Walterét is meghaladják. Walter munkájának továbbvivőjét látja a kisfiúban és szinte mindenre meg akarja tanítani, amit ő tud, és maga előtt látja, hogy együtt dolgoznak az emberiség javára. Ralph mindenben követi és utánozza még a külsejében is, ami nagy felelősséget jelent Walternek, hiszen meg kell gondolnia, hogy milyen példával jár elől. Ebből adódik némi probléma, mert Walternek is fel kell nőnie a feladathoz, hogy egy kisfiút valóban nevelni tudjon, ám mivel Ralph fejlődését tartja a legfontosabbnak és még fáradtan is időt szakít a kisfiúra, a kedvét keresi a karácsonyi ajándékkal, de még egy játékgéppel is, azt mutatja, hogy érzelmileg felkészült az apaszerepre.

 • Karakter: Paige Dineen, egyedülálló anya, a történet kezdetekor a 9 éves Ralphot neveli

         Szerepében: Katharine McPhee

Ralph 2 éves volt, amikor elhagyta őket a kisfiú baseballjátékos apja, ezért a szép fiatal nő egyedül neveli fiát. Anyagi gondokkal küszködve is mindent megad a gyermeknek, saját magát és igényeit inkább a háttérbe szorítja. A kisfiú viselkedési problémái nem könnyítik meg a helyzetét és mivel nincs tisztában azzal, hogy gyermeke egy kiemelkedő képességű zseni, más eszköz híján, nagy türelemmel kezeli őt. A külső szemlélő akár ridegnek is találhatja a kisfiú reakcióit anyja gesztusaira, de Paige hozzászokott már Ralph szótlanságához és ritka érzelmi megnyilvánulásaihoz. Egyedülálló nőként és anyaként nem igazán kap sok gyengédséget, pedig természetéből adódóan igénye lenne rá. Saját családjával nincs szoros kapcsolata, a hétköznapokban csak saját magára számíthat, ezért is van vele az étteremben Ralph a történet kezdetén.

Korábban főiskolára járt, énekesnői ambíciói voltak, de először Drew (Ralph apja), majd Ralph lépett be az életébe, és így fel kellett adnia az álmait, pedig a sorozat során kiderül, hogy tanulékony és többre képes, mint amivel a Walterrel való találkozása előtt foglalkozott.

Walter már az első találkozásuk alkalmával elismeréssel figyeli, hogy pincérnőként milyen kedvesen és türelmesen bánik a vendégekkel, sőt még fiára is figyel munkája közben. A nőből árad a törődés és a természetesség, de mellette határozott és talpraesett. Első közös akciójuk alkalmával Walter felvilágosítja őt, hogy fia nem egy magatartási problémákkal küzdő gyerek, hanem igazi zseni, akinek más nevelési igényei vannak, mint egy átlagos kisfiúnak, ettől azonban Paige megijed egy kicsit.

Mivel Walter célja a csapat munkájának hatékonyabbá tétele és ehhez szüksége van valakire, aki megérteti a csapattal a külvilág jelzéseit és segít kommunikálni az átlagos emberekkel, állást kínál a számára, és az eddiginél jóval magasabb fizetés mellett felajánlja segítségét a kisfiú nevelésében. Paige elfogadja az ajánlatot, mert így a fiát minden tekintetben jobb körülmények között tudja nevelni, és a számára mindig Ralph áll az első helyen.

Paige-nek meg kell találnia a saját helyét ebben a fura társaságban, de hamar beilleszkedik és azt is megmutatja, hogy az ő zsenialitása nem a természettudományokban, hanem az emberek megértésében és a helyzetek kezelésében rejlik. A csapat számára is egy új családot jelent, akik között jó helyen tudhatja a fiát és saját magát is, bár Walter vakmerősége néha megingatja ebben. Tevékeny részesévé válik a csapat akcióinak és tanul tőlük, de a zsenik hatására ő maga is visszaül az iskolapadba.

Időnként kockázatos akciókban vesz részt, melyet anyaként jobban meg kellene gondolnia, de Walter elhivatottsága rá is hatással van, másrészt saját magának is szüksége van arra, hogy ne maradjon ki az ügyekből, mert így érzi, hogy tényleg része a csapatnak.

Személyisége – ha nem is olyan mértékben, mint Walteré – folyamatosan változik, képességei kiteljesednek, ő pedig magabiztosabbá válik, de egyúttal magáévá teszi Walter misszióját a „Nagyobb Jó” szolgálatára.

Walter és közte már ismeretségük kezdetén harmónia alakul ki, mely az idő múlásával egyre erősebb érzelmeket vált ki Paige-ből is. Jellemében azonban kettősséget jelent, hogy míg a munkában határozott és kezdeményező, nőként passzív és a másik fél érzelmei sodorják magukkal, így Walter szabályai érvényesülnek kettőjük kapcsolatában is. A jövőjét azonban alapvetően meghatározhatja ez a kapcsolat, ennek alakulása pedig Ralphra is kihat, ám az anyai felelősség mellett érzelmi igényekkel bíró nőként, magára is gondolnia kell végül.

 • Karakter: Cabe Gallo, különleges ügynök az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatalánál

           Színész: Robert Patrick 

Brooklynban nőtt fel, bár a sorozat első két évadában nem esett szó a szüleiről, annyit lehet tudni, hogy nagypapájának kőműves vállalkozása volt és Cabe iskolásként sokszor dolgozott nála. Kemény és fegyelmezett katonaként megjárta a haditengerészetet és az FBI-t, de már sok éve a Nemzetbiztonsági Hivatal ügynöke.

A szolgálatban elhivatott, hozzászokott a parancsok kiadásához és elfogadásához, szigorú keretek között végzi a munkáját. A csapattal végzett munkája során sok esetben kell biztosítania, hogy a feladat teljesítése érdekében szükséges, de nem teljesen szabályos lépéseik miatt ne érje támadás a Skorpiót.

Egykor ő üldözte a „Skorpió” nevű hackert, ám miután megtalálta és szembesült azzal, hogy egy 11 éves gyermekről van szó, védelmébe vette a fiút, majd áthozta őt Írországból az Egyesült Államokba. Ezt követően több éven át együtt dolgoztak, és Cabe számára Walter számítástechnikai tudása hasznos segítségnek bizonyult, ám ezen túlmenően a meg nem értett fiú számára apafigurává vált és ő is ragaszkodott Walterhez. Akkoriban saját családját egy ügyvéd feleség és a kislányuk, Amanda jelentette.

5 év együttműködés után azonban Walter megszakított vele minden kapcsolatot egy bagdadi bombázás miatt, melynek során a fiú humanitárius célra elkészített szoftverét használták fel katonai célokra, megölve ezzel több, mint 2000 embert. Cabe adta át a szoftvert a katonaságnak és Walter nem hitte el neki, hogy nem tudta előre a felhasználás valódi célját. Az ügy miatt megroppant a karrierje, de Walter elvesztése is megviselte, egy családi tragédiával pedig magánélete is romokban hevert, így nehéz évek következtek Cabe számára.

Amikor 16 év után felkeresi Waltert, egy konkrét ügyben kéri a segítségét, de a háttérben egy folyamatos együttműködés szándéka áll olyan problémák megoldására, melyekre a kormányzatnak nincs megfelelő emberi vagy technikai háttere.  Cabe-nek mind karrierje szempontjából, mind Walter bizalmának visszaszerzéséhez szüksége van erre a közös projektre, a teljes karrierjét Walterre teszi fel ezzel a lépéssel. A Nemzetbiztonságnál a belső rivalizálás és a szokásos hivatali játszmák között kell egyensúlyoznia, és számolnia kell azzal, hogy nem mindenki örül a Skorpió csapat megjelenésének.

A szolgálatban eltöltött hosszú évek alatt azonban jó kapcsolatokat épített ki más szervekkel is, például a NCIS helyi vezetőjével, akik szükség esetén segítségére vannak.

A csapatba Paige-dzsel együtt „külsősként” érkezik, a megbízásokat hozza, de munka során a háttér biztosítása és a fegyverhasználat tartozik a hatáskörébe. A csapat is apafigurát lát benne, bár a többiekkel nincs olyan közeli viszonyban, mint Walterrel. Paige-et és Ralph-ot megkedveli, a kisfiúnak időnként pótnagypapát jelent. A csapat egyfajta család a számára is, gyakran velük tölti az estét a garázs tetején. Vita esetén szigorú velük, ők pedig hallgatnak rá, mert tisztelik őt és mindig a hátuk mögött áll. Tisztában van azzal, hogy nehéz lesz Walter bizalmát visszaszereznie, ám korábbi kapcsolatuk lassanként helyreáll, bár a bagdadi ügy végső tisztázása nagy megrázkódtatást jelent mindkettőjüknek.

Kettőjük viszonyáról mindent elmond, hogy Walter előtte gyengének mer mutatkozni, ezért csak ő látogathatja gyógyulása idején.

A sorozat indulásakor Cabe egyedül él, rendszeres edzésekkel tartja karban magát, de elég zárkózott ahhoz, hogy ne avassa be magánéletébe még Waltert sem. Kicsit régimódi az ízlése, John Wayne- és westernfilm-rajongó, amelynek időnként az akciókban is hasznát veszi, de ezen felül valóban mesterlövész és biztos kézzel bánik a fegyverekkel. Abban a tekintetben sajnos tökéletesen beleillik a csapatba, hogy éppúgy teherként nehezednek rá múltjának fájdalmas emlékei, ahogy a többiekre is. Ritkán mosolyog, a pozitív érzelmek és élmények hiányoznak a magánéletéből, volt felesége iránt ugyan még mindig vannak érzelmei, de esélytelen kapcsolatuk újrakezdése, mert az asszonynak már új családja van. Biztosnak tűnik, hogy rapidrandin nem fog párt találni magának, mert okos felesége – Happy szavaival – magasra tette a lécet.

 • Karakter: Tobias “Toby” M. Curtis MD viselkedéstudós és pszichiáter

          Szerepében: Eddie Kaye Thomas

Toby és Walter barátságának kezdetét az a las-vegasi hétvége jelentette, amikor Toby a kártyaasztalnál kifosztott néhány nehézfiút és Walter segített kimenekülnie szorult helyzetéből.

Toby gyermekkora zűrös körülmények között telt, depressziós anyja és szerencsejáték-függő apja mellett kénytelen volt megtanult, hogyan maradjon egyedül talpon, és mivel zseniképességei lehetővé tették, 17 évesen pszichiáterként ledoktorált a Harvard orvosi karán. Ezt a tényt minden adandó alkalommal hangoztatja, ám rendkívül dühös, ha valaki pszichológusnak titulálja. A pszichiáter szakot édesanyja betegsége miatt választotta, mivel gyerekként tehetetlenül kellett néznie, ahogy az asszony elmerül a depresszióban és vele sem törődik.

Sajnos örökölte apja szerencsejáték-függőségét és ezért a Walterrel való találkozását követően is gyakran bajba került, a történet indulásakor éppen a csapat pénzéből játszott póker miatt kergeti néhány rosszarcú fickó.

Toby különös tehetséggel olvas az emberekben, gyakorlatilag minden emberi gesztust és jellemző magatartást ismer, mozdulatokból és testtartásból is képes az adott személy alapvető tulajdonságaira is következtetni. Ennek nagy hasznát veszik a megbízások során, mivel azonnal észreveszi a legapróbb jeleket is, amelyek elárulják a keresett személyt és ez megkönnyíti a nyomozásaikat. Megállja a helyét általános orvosi problémák megoldásában vagy életmentő beavatkozások elvégzésében is, de a betegségek, fertőzések diagnosztizálásában is otthon van.

Majdnem annyira egocentrikus személyiség, mint Walter, ezért nehezen fogadja el, hogy Walter határozza meg a játékszabályokat a számára is. Gyerekes ellenkezéssel próbál kompenzálni és ebből számtalan konfliktus alakul ki közöttük.

A függőségtől lassan távolodik, de egy szenvedélybeteg ember akkor tud az egyik szenvedélyétől megszabadulni, ha talál egy másikat. Ez a másik szenvedély Toby esetében Happy, akibe beleszeret, de a lány saját rossz tapasztalatai és Toby függősége miatt óvatosabb. Toby ebben a kapcsolatban alárendelt szerepet tölt be, Happy lépései határozzák meg viszonyuk alakulását. Játékfüggőségével akkor képes leállni, amikor az már Happyvel való kapcsolatát veszélyezteti, mert a lány mindennél fontosabb a számára. A kapcsolatukért mindketten vállalják a konfliktust Walterrel, aki nem nézi jó szemmel a munkahelyi viszonyokat.

Míg Happy vagy Walter technikai eszközöket fejlesztenek, ő a tudását bővíti folyamatosan és akár két könyvet is olvas egyszerre. Rendkívüli intelligenciájával képes az orvosi eljárásokat más folyamatokra is értelmezni, ezt a tudását is felhasználják a csapat munkája során, de Walter a rakéta építésénél is hasznát veszi.

Sylvesterrel testvéri viszonyban vannak, de Ralph is fontossá vált a számára, szereti a kisfiút, Happyvel sokszor vigyáznak rá és az együtt töltött időbe általában némi rosszalkodás is belefér. Nyomorúságos és szeretethiányos gyerekkora ellenére is ki tudja mutatni érzéseit, és egy antenna érzékenységével képes mások érzelmeit felmérni. Waltert ő szembesíti Paige iránti érzelmeivel, és Sylvestert is biztatja, amikor az hezitál vallomásával Megan felé.

Szenvedélybetegsége azonban mindig ott áll a háttérben azzal fenyegetve, hogy nagyobb megrázkódtatás esetén ismét ebben keres kapaszkodót.

 • Karakter: Happy Quinn, mérnök, technikai zseni

          Szerepében: Jadyn Wong 

Happy az egyetlen nő az eredeti csapatban, vele is évekkel ezelőtt találkozott Walter és a dühkezelési problémákkal küszködő fiatal lányt maga mellé vette. Azóta is nagyon jó barátok, de talán jobban jellemzi őket a testvéri viszony. Közös bennük, hogy mindkettőjüknek problémáik vannak az érzelmek kifejezésében, logikai alapon szemlélik a világot.Néhány évvel ezelőtt Walter olyannyira elmélyedt különféle elméletekben, hogy napokon keresztül szinte megállás nélkül gondolkodott, így teljesen kimerült szellemileg és fizikailag is, ám Happy önzetlenül ápolta, és így végül talpra állt.

A történet kezdetekor 27 év körüli lány gyermekkora talán a legsanyarúbb valamennyiük közül, mert édesanyja halála után édesapja lába alól kicsúszott a talaj, így elvitte az akkor 2 éves kislányt egy gyermekotthonba és otthagyta. Nevelőszülők adták kézről kézre, igazi otthont, emberi melegséget senkitől sem kapott, így nem lehet csodálkozni azon, hogy zárkózottá, szófukarrá és az egész világra haragvó fiatal nővé vált, aki keménynek mutatja magát, de valójában teli van félelemmel az újabb csalódásoktól.

Édesapját Toby biztatására keresi meg és eleinte nem mondja meg, ki is ő valójában, ám apja ráismer az arcvonásaiból. Happy megnyílik és befogadja az apját a szívébe annak ellenére, hogy a férfi volt az, aki eltaszította őt magától kisgyermekként.

Szabadidejében különféle eszközöket épít, és miután felkeresi édesapját, annak autószerelő műhelyében javítgat. Ez a legnagyobb erőssége, Walter az akciók során nagymértékben az ő technikai tudására támaszkodik.

Paige belépésével másik nő került a csapatba, vele a kezdeti idegenkedés után jó kapcsolatot alakít ki, Ralphra pedig Tobyval együtt többször is vigyáz. A kisfiú szeret vele lenni, műszaki érdeklődésük összeköti őket.

Toby vonzódik hozzá, de a lány eleinte nem veszi őt komolyan. Idővel azonban Toby kitartása olyannyira meggyőzi őt, hogy végül ő teszi meg az első lépést Toby felé. Kapcsolatukban egyértelmű Happy dominanciája, ő diktálja a tempót és határozza meg a lépéseket. Az első randevúra még parfümöt is magára fúj, és mivel ilyet még előtte nem tett, ez azt mutatja, hogy Toby úgy érintette meg őt női mivoltában, ahogy eddig még senki más. Ám amikor Toby hibájából az este balul sül el, Happy azonnal igazolni látja félelmét, hogy ő is, mint mindenki más cserbenhagyta.

Ám végül még is meg tud nyílni Toby felé, és egyre jobbá válik kapcsolata az édesapjával is, így rájön arra, hogy nem akar többé elzárkózni az érzelmektől, ám nagyon fél, hogy ez nem sikerül neki. Toby játékszenvedélye is félelemmel tölti el, hogy ismét olyan emberben bízik meg, aki megbízhatatlanná válik előbb-utóbb.  Toby le akar mellette horgonyozni, neki azonban le kell zárni múltját, hogy továbbléphessen

 • Karakter: Sylvester Dodd, matematikus széleskörű statisztika adatismerettel

           Szerepében: Ari Stidham 

Sylvester a csapat legfiatalabb, de egyben legérzékenyebb és különféle fóbiáktól és kényszerbetegségtől szenvedő tagja. Tízéves korától a nagybátyjánál élt, mert családja nem tudta kezelni zseni-viselkedését. Az apja a hadsereg nyugállományú őrnagya, aki hasonlóan katonás viselkedést várt el fiától, akitől ez teljesen idegen, így ebből származott közöttük a legtöbb konfliktus.

Walter egy hotelszobában talált rá, mivel egy Sylvester pénzt lopott egy bank automatából és Walter, mint biztonsági szakértő vizsgálta az ügyet és így jutott el a nagyon rossz pszichés állapotban levő fiúhoz. Nem adta rendőrkézre, hanem magával vitte a csapatába és azóta együtt dolgoznak. Sylvester ezért nagyon hálás neki és úgy tekint rá, mint egy nagy testvérre és Walter is a testvérének tartja őt.

Az igazi biztonságot a csapat adja meg neki, amikor kórházba kerül, csak úgy tud nyugodtan aludni, hogy őket maga körül tudja.

Nagyszerű tulajdonsága, hogy képes legyőznie a félelmét, és ha a helyzet úgy kívánja, képes összegyűjteni annyi bátorságot, hogy helyt álljon az adott helyzetben, legyen szó akár Cabe megvédéséről, akár egy szikla emeléséről egy vízparti barlangban.

Fotografikus memóriájával nagy mennyiségű információt képes megjegyezni, ahogy különféle nagy mennyiségű számadatot is tárol a fejében levő „biowinchester”. Fejben bármit kiszámít, élő számítógépnek is nevezik emiatt. A munka során gyakorlatilag minden számítást ő végez, ám nehezen birkózik meg azzal, ha valami megzavarja, és emiatt valamilyen tényezőt kihagy a kalkulációjából. A tévedés azonban kétségbe ejti és azonnal kétségbe vonja a saját képességeit.  A rendszerek feltöréséhez is jól ért, Walter ezt is gyakran rábízza. Jó memóriáját egy televíziós vetélkedőben is tudja hasznosítani, hiszen gyerekjáték számára az áruk árának a megjegyzése, amiről a vetélkedő egyébként szól.

Ő sem gépeket szerel, hanem új információkat, számszerű adatokat gyűjt és a madarak nagy barátja, szinte mindent tud az egyes fajokról. Hatalmas szíve van, és gyermekkori szomorú tapasztalatai miatt nagy igénye van a szeretetre.

Walter nagybeteg nővére olyan közel kerül hozzá, hogy még a konfliktust is felvállalja Walterrel miatta. A lány megnyugtatja őt és jól érzi magát a társaságában, ahogy Megan is nagyra értékeli Sylvester jóságát és azt, hogy mellette áll még az öccsével szemben is. Egymásba szeretnek, és kapcsolatukat még Walter sem tudja megakadályozni.

Gyermeki naivitása és érdeklődése miatt viselkedése gyakran gyerekes, hobbija a képregények és képregény figurák gyűjtése.  Ralphot a kisöccseként kezeli, akinek még kedvenc Super Fun Guy figuráiból is ad, Paige-et pedig ő is anyukának tekinti, akárcsak Ralph. Sakknagymester és rekordot tartó videó-játék bajnok „El Guapo” néven.

Sylvester egy igazi jó ember, Walter és a csapat nagyra értékelik őt, és amikor megsérül egy akció során, Walter valóságos  bosszúhadjáratot indít a felelős kézre kerítésére.

 • Karakter: Ralph Dineen, Paige kisfia

          Szerepében: Riley B. Smith

Ralph édesanyjával 7 éve él kettesben, amikor apja, Drew elhagyta őket.  A kisfiú zseni képességeit Paige nem ismeri fel annak ellenére sem, hogy a szótlan kisfiú főként tudományos filmeket néz, újságokat olvas. Ralph viselkedését problémásnak tekinti a külvilág, pedig csak arról van szó, hogy rendkívüli képességei miatt lényegesen gyorsabban fogadja be és dolgozza fel az agya az információkat, mint a hasonló korú átlagos gyerekeké. Az édesanyján kívül nem kommunikál senkivel, és gyakran nem megy iskolába, mert ott is magányos és nem érzi jól magát a gyerekkel. Problémái vannak az érzelmek kifejezésével, édesanyja is kevés visszajelzést kap tőle. A történet kezdetén szintén hiányzik az iskolából és édesanyja munkahelyén üldögél, várva, hogy Paige végezzen és hazamehessenek onnan. Walter azonnal észreveszi, hogy a sótartókkal sakkot játszik és odamegy hozzá játszani vele. A kisfiúnak új élmény, hogy valaki végre megérti őt és van rajta kívül más hozzá hasonló is, ezért édesanyját a maga módján biztatja, hogy segítsen nekik. Sakkban még Sylvestert is legyőzi, ebből Walter látja, hogy különösen kiemelkedő képességei vannak, később egyértelművé válik, hogy intelligenciája még Walterénél is magasabb. A második évad 3. epizódjának idejétől (itt kb. 10,5 éves) egyszerre jár a Caltech-re és az általános iskolába.

Ralph és Walter kapcsolata ezzel megkezdődik, és ennek hatására alapvetően megváltozik a kisfiú élete és személyisége is. Walter és a csapat foglalkozni kezd vele, befogadják maguk közé és velük a kommunikáció is könnyebb. Szíve szerint nem járna egyáltalán iskolába, de Paige azt szeretné, hogy beilleszkedjen a gyerekek közé, így ezt nem engedi meg neki. Egy sikeres iskolai kísérlet után azonban még születésnapi meghívást is kap, és tehát kezd beilleszkedni a gyerekek közé.

Walterre felnéz és példaképét látja benne, akit vakon követ, még vakmerőségében is és ez bajba sodorja.

Édesapja felbukkanásával válik világossá, hogy mennyire hiányzott a kisfiú számára, és mivel érzi, hogy Drew képességei jóval az övé alatt vannak, inkább ő alkalmazkodna hozzá, csak ne menjen el ismét. Ám az idő előre haladtával nyilvánvalóvá válik, hogy ragaszkodik ugyan az édesapjához, de Walter fontosabb a számára, mert Paige költözési szándékát egyértelműen ellenzi.

A csapatból Sylvester áll hozzá a legközelebb, ő nagy testvér a számára, de vészhelyzetben mégis inkább Ralph tud hidegen gondolkodni, viszont Happy és Toby vigyáznak rá néha, bár egy alkalommal Happy megbízásából ő a bébiszittere a beteg Tobynak.

Ralph számára Walter a példakép és az igazi apafigura, a csapat pedig az a közeg, ahol teljesen biztonságban érzi magát és a családját is ők jelentik.

Vendégszereplők

 • Megan O’ Brien, Walter nővére és Sylvester felesége, aki szklerózis multiplexben szenved

           Szerepében: Camille Guaty 

A történet elején Megan betegsége már előrehaladott állapotban van, Walter pedig megpróbálja megtalálni a gyógymódot a betegségére, hogy ezzel is visszafizessen neki valamit abból, amit gyermekként tőle kapott, mivel csak Megan értette meg őt a családból.  Megan kedves, nyitott és értelmes nő, akinek romló fizikai kondíciói behatárolják a lehetőségeit, de ennek ellenére próbál jókedvű maradni. Amolyan vagány nőtípus, ezért is kell Walternek néha zűrös helyzetből kirántania őt. Sylvesterre azonban nyugtató hatással van a lány, és fokozatosan egymásba szeretnek, bár az együtt töltött idő legnagyobb részét a kórházban kell eltölteniük. Walternek súlyos csapás az elvesztése, de a lány búcsúzóul elmondott szavait megérti, és azok nem maradnak hatás nélkül. Emlékére Sylvester egy kórházi szárnyat neveztet el róla.

 • Karakter: Drew Baker, Ralph biológiai apja, másodosztályú baseball játékos (1. évad, 7 epizód)
 • Szerepében: Brendan Hines

Mintaapának a legnagyobb jóindulattal sem lehet nevezni, hiszen a kisfiát Dineen-nek hivják és nem Bakernek, tehát a születésekor nem vette a nevére a gyermeket, majd Ralph két éves korában elhagyta őt és Paige-et.

Hét éven keresztül nem jelentkezett, nem törődve azzal, hogy milyen nehézségei lehetnek a magára hagyott nőnek és a kisfiúnak.

Az eltelt időben ő is érettebbé vált, bár jellemében és fellépésében gyenge, és nem túl okos férfi látszatát kelti. Túl nagy különbség van fia és saját képességei között és az eltelt hosszú idő is közrejátszik abban, hogy Ralph-fal nehezen találja meg a közös hangot. Ebben Walter segít neki, ahogy abban is, hogy dobótechnikáját javítsa, így esélyt kapva egy kedvező szerződésre. Azt tervezi, hogy elhívja magával Paige-et és Ralphot, mert most már hiányoznának neki, karácsonykor azonban még sincs velük. Elköltözik Portlandbe, de most kapcsolatban marad Ralph-fal és Paige-dzsel és már majdnem eljön az ő ideje, amikor Paige, megijedve, hogy fia mennyire hasonlítani próbál Walterre, majdnem hozzáköltözik Ralphfal. Végül mégis maradnak, ám Walter ezt követően inkább riválisként kezeli őt, még a karácsonyi üzenetét is eltünteti az üzenetrögzítőről.

 • Karakter: Merrick – a Nemzetbiztonsági Hivatal igazgatója

          Szerepében: David Fabrizio

Merrick igazgatóként felettese Cabe Gallonak, de inkább rivalizál vele és egyáltalán nem örül a Skorpió csapat működésének. Minden lehetőséget megragad, hogy megakadályozza a munkájukat, így tesztnek és pszichológiai vizsgálatnak is aláveti a csapatot. Cabe és Walter konfliktusának kirobbanásakor azonban mégis ki akarja használni a helyzetet és Cabe helyett dolgozni a csapattal. Ez azonban nem sikerül Walter balesete miatt, de Cabe is visszaadja neki a jelvényét és ezt követően neki is meginog a helyzete a Nemzetbiztonságnál. A legkellemetlenebb módon kerül ismét kapcsolatba a csapattal, immár a NASA alkalmazottjaként egy rakétakilövés kapcsán keresztezi a csapat útját ismét.

 • Karakter: Richard Elia, milliárdos tech mogul

          Szerepében: Andy Buckley 

A nagy vagyonnal rendelkező Elia kemény és céltudatos fickó, és először a lánya elrablása miatt fordul a csapathoz, de a sikeres akciót követően Waltert el akarja csábítani a cégéhez, Walter azonban nemet mond.

Ő nem az a fajta, aki az első próbálkozásnál feladná, ezért egy piros Ferrarival próbálja újból megkísérteni őt, de ebből elég nagy baj lesz, és Elia is másként gondolkodik utána, mert immár az egész csapatnak munkát ajánl. Ők természetesen nemet mondanak, és ezt követően egy újabb, de balul sikerült megbízás kapcsán találkoznak ismét.

 • Karakter: Adriana Molina, a Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója

          Szerepében: Alana de la Garza 

Merrick igazgatót váltja a vezetői székben, de nem sokáig dolgozik a csapattal, mert Cabe csalódik benne, amikor kihátrál a csapat mögül miután megkapta a várt információt. Mivel ezzel feláldozná Sylvestert, aki egy veszélyes börtönbe ment az adatok megszerzéséért, Cabe megszakítja vele a kapcsolatot és másik vezetőhöz kerülnek.

 • Karakter: Ray Spiewack, Walter új barátja, akit a közmunka során ismert meg

          Szerepében: Kevin Weisman 

Waltert az autóbalesete miatt közmunkára ítélik, melynek során megismeri Rayt, a korábbi tűzoltót. A fura természetű Ray lebontja a Walter által maga köré épített falakat, közvetlen stílusával és lerázhatatlanságával Walter először nem tud mit kezdeni, de később megbarátkozik vele, aki az első barátja a csapattagokon kívül. Ray szinte hajléktalanként él, ezért Walter megengedi neki, hogy lakókocsijával beköltözzön a garázsba. Ray hálás érte és néha besegít nekik, és tanácsokat is ad Walternek, bár az egyik miatt Walter bajba kerül. Walter végül megtudja szomorú titkát: 10 éve egy balesetnél megsérült a legjobb barátja, aki munkatársa is volt és ő nem tudta megmenteni egy hibás oxigénpalack miatt. Emiatt összeomlott az élete, nem tud barátja családjának a szemébe nézni a lelkiismeretfurdalástól és a tragédia miatt poszttraumás stresszben is szenved. Walter azonban megtalálja a módját, hogy bebizonyítsa, nem ő hibázott, így Ray végre megszabadul tehertől. Ő is észreveszi a Walter és Paige közötti vonzalmat, és Paige-et biztatja, hogy lépjen Walter felé

 • Karakter: Katherine Cooper, a Nemzetbiztonsági Szolgálat helyettes igazgatója

           Szerepében: Peri Gilpin 

Adriana Molina helyét veszi át a Nemzetbiztonság kapcsolattartójaként. Már az első akciónál kiderül, hogy nincs tapasztalata a terepmunkában, viszont a hatalmát azért megvillantja, amikor arra utasítja Waltert, hogy tegye ki a garázsból Rayt. A küldetés alatt azonban bizonytalan, fél határozott lépéseket tenni, de Paige nyomást gyakorol rá csapat érdekében, így végül legyőzve félelmeit, segít a csapatnak.

 • Karakter: Chet, Happy barátja

          Szerepében: Pete Giovine

Chet, a furcsa bajszú fickó Toby nagy bánatára Happyvel találkozik, sőt motoron viszi el Happyt a garázsból. Toby miatta kezd el bokszolni, de végül kiderül, hogy csak felkészíti Happyt stand-up fellépésére.

 • Karakter: Linda, a rapid randi szervezője

          Szerepében: Brooke Nevin

Walter társadalmi kapcsolatainak szélesítésére alkalmas helynek tart egy rapid randit, melyet Linda szervez. A sikertelen beszélgetések után inkább Lindát hívja el vacsorázni, amit a magányos nő szívesen fogad, bár igazából nem vonzódik Walterhez. A vacsora nem nyűgözi le, barátainak nem ír lelkes szavakat róla, Walter még az autójához sem kíséri el, ezért elrabolják, és egy bombát szerelnek rá, és úgy tűnik, ez az akció végképp elriasztja ettől a férfitől, és ezt meg is mondja neki. Ám néhány héttel később váratlanul feltűnik a garázsban és Walterrel találkozgatni kezdenek. Toby éles szeme azonnal látja, hogy a lány körül nincs minden rendben és felállítja a diagnózist: Walter megmentette őt és ez a pillanat idéződik fel a lányban újra és újra, amikor vele találkozik, ám igazából nem szereti őt, csak érdeklődést színlel. A lány nagyon bizonytalan és pszichés problémája miatt magányos is, de hazudni nem tud Walter kérdésére, ezért inkább bevallja, hogy nem táplál iránta erősebb érzelmeket.

           Karakter: Tim Armstrong, Cabe gyakornoka a Nemzetbiztonsági Szolgálatnál

           Szerepében: Scott Porter

A korábbi katona súlyos sebesülése után a Nemzetbiztonsághoz kerül, Cabe szárnyai alá, aki elviszi magával a Skorpió csapathoz. Tim kedves modorú, barátságos férfi, aki ráadásul sportol is, tehát szöges ellentétben áll Walterrel, akit ennek ellenére minden tekintetben sarokba tud szorítani, hiszen felkelti Paige érdeklődését maga iránt, jól beilleszkedik a csapat munkájába, és ráadásul a Proton Arnold játékgépen is új rekordot állít fel, letaszítva Waltert az első helyről. Paige az első pillanattól felkelti a figyelmét és lassanként Paige is közelebb engedi magához. Tim meglátja Paige igazi értékeit, és kedvesen közeledik hozzá, amit a gyengédségre vágyó nő szívesen fogad. A csapat felé is gesztusokat tesz, és tiszteli Walter tudását, nem is próbál rivalizálni vele, mert nem sejti, hogyan érez Walter a nő iránt. Walter Paige-nek ajándékoz két belépőjegyet a tahoe-i jazzfesztiválra, melyre Paige végül Timmel megy. Tim nagyon örül ennek, mert komolyan érdeklődik a nő iránt, aki azonban főként Walter passzivitása miatt választja őt. Kapcsolatuk még inkább baráti, és további alakulása annak függvénye, hogy Walter akar-e vele harcolni Paige-ért.

 • Karakter: Hollywood “Jahelpme” Morris, ügyvéd

           Szerepében: Horatio Sanz

Walter először a kórházban találkozik a fura ügyvéddel, aki keselyű módra akarná megkopasztani a kórházat és felajánlja szolgálatait neki. Sylvesternek a játékműsorok szerződései miatt van szüksége jogászra, ezért megörül, amikor a tévécsatornán egy magát reklámozó ügyvédet lát, aki nem más, mint Walter kórházi ismerőse. Walter átadja a névjegykártyáját és Sylvester tárgyalni kezd az ügyvéddel, akiről kiderül, hogy korántsem olyan sikeres, és a tudása is hézagosabb annál, mint magáról állít. Végül azonban segítségére van Sylvesternek és ezek után Ralph bírósági ügyét is elvállalja, bár akkor kiharcol magának egy kis büntetést, amely miatt Ralph gyakorlatilag nélküle készül fel a tárgyalásra és meg is nyer, ez lesz Morris első megnyert ügye.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s